onsdag 29. januar 2014

Ny vattkimd-blogg om digital kompetanse!

Hei alle saman!

Det er no tre år sidan førre innlegg, og eg veit at for mange av dykk har dette vore tre lange (!).

No er eg tilbake med meir blogging om digital kompetanse. For tida studerer eg master i engelsk fagdidaktikk ved NTNU, og tek eg eit emne i digital kompetanse. Her vil det også ein del av fokuset vere retta inn mot digital kompetanse og undervising.

Klikk på lenka under for å sjekke ut den:

http://vattkimd.wordpress.com/


Kim-Daniel's Digital Didactical Blog

Reflections on Digital Competence in the ESL ClassroomAll the best,
Kim-Daniel

fredag 18. mars 2011

Videoproduksjon 2: Meisterverket vel i hamn

I denne bloggen har eg og min gode kollega, Henning, laga ein kortfilm over manuset eg presenterte i forrige blogg. Scena er innspelt i hagen ved Kårstadbygget, og omgivnadane er vakre. Sola skin over eit trufast lærarbygg. Vi har nytta både totalbilete og nærbilete i denne prosessen. Programmet vi har nytta til redigering er VideoPad. Dette er eit gratis redigeringsprogram, som er lett å bruke. Eg har også laga nokre effekter for å "sprite opp" det auditive.

Enjoy!
Musikk-kjelder:

unreal_dm (2011) Stay (for this moment) [Internett]: http://ccmixter.org/files/unreal_dm/30909 [18.03.2011].

søndag 13. mars 2011

Videoproduksjon: Frå ein idé til eit meisterverk

Å lage ein film er ikkje gjort på 1-2-3. Det er ein prosess som krever nøysemd og flid.

Idéfasen

I idéfasen kan ein nytte ulike metodar for å kome fram til noko å jobbe vidare med. Ein kan nytte slumpordteknikken, som går ut på å setje to eller fleire tilfeldige ord saman. Her nyttar ein kreativitet og assosiasjon for kome seg vidare. Eg har valt å byggje vidare på eit bilete av Manet (1832-1883), som er kalla: ”In the conservatory”.

Kva er det mannen med sjegg seier til jenta på benken? Kvifor ser ho så ”borte i blikket” ut? Kva er reaksjonen henner på det han seier? Er det noko dramatisk bodskap han har med seg, eller er det ”Middagen er klar. Gjestane ventar.” Ringane på hendene deira, som er i fokus: Symboliserer dei noko? Er dei gifte?

Idé:

Jenta vil ha spise middag på restaurant, og vil ikkje lenger ha brennsnut til middag

Manus

Her er utkastet til manuset til den dramatiske brennsnutscena, som tek føre seg i den herskapeleg hagen utanfor huset til Herr og fru Albertin. Eg har nytta eit gratis manusprogram: Celtx.

BRENNSNUT

1. EXT - HAGEN - ETTERMIDDAG

HERBERT, ein middeladrande mannemann, har nettopp laga brennsnut, og er i ferd med å gi den verdsomveltande beskjeden til si kjære i hagen.

HERBERT

Kamomille? No er middagen klar, og står på bordet.

KAMOMILLE

Er det brennsnut no igjen??

HERBERT

Same prosedyre som alle tysdagar, kjære.

KAMOMILLE

Eg har høyrt at Kalle's kjøkken serverer ferske oksesteiktallerknar på tysdagar . . .

HERBERT

Uhøyrt! Oksesteik? Det er ein søndagsrett. Og kven er denne Kalle?

KAMOMILLE

Ektemannen min. Eg trudde han døydde i verdskrigen, men han har arbeida under eit alias i frykt for å misse ansikt. Vi er praktisk talt gift enno.

HERBERT

Er dette slutten?

KAMOMILLE

Brent snute, inga sovepute.

STORYBOARD

OPPTAKSPLAN

Kjelder:

Manet, E. (1832–1883) In the conservatory. Wikimedia Commons [Internett]. [Lasta ned: 13.03.2011].

tirsdag 22. februar 2011

Nettavis vs. papiravis

Ei nettavis skil seg frå ei papiravis på fleire måtar. Ei papiravis er eit statisk produkt som ikkje let seg endre når produktet fyrst går på trykk. Som brukar må ein ofte oppsøkje ein butikk eller abonnere gjennom post for å få tilgang til ei papiravis. Den kostar også pengar, og ein får mange ulike tekstsjangrar med utdjupande og utgreiande informasjon. Ein kan ta med seg papiravisa dit ein skulle trenge det, og slik som det var tidlegare (90-talet), hadde ein ikkje noko alternativ. Avis var papiravis.

Nettavis er eit nyare fenomen der nyhendene er i dynamisk utvikling. Ein har ofte mykje meir korte artiklar. Nettavisene er gratis (om ein ikkje kjøper "papirutgåva i pdf-format"). Dette gjer at avisene ikkje vil publisere absolutt alt. Det vert ofte då også enklare journalistikk. Omfattande reportasjer og artiklar som krev omfattande journalistikkarbeid vert prioritert for dei betalande lesarane. Likevel har nettavisene det potensialet at dei alltid kan vere ferske og bli oppdatert. Dette gjer at dei vert særleg attraktive. Avisene som står i stativet utanfor Narvesen kan liksågodt vere ufullstendige og uoppdaterte i forhold til nettavisa på ei stor hending.

Når nokon seier ordet "nettavis" tenker ein gjerne med ein gong: Dagbladet, VG, Aftenposten etc. Dette er i 2011 ei snever tolking av ordet nettavis. På same måte som Wikipedia, Facebook, Youtube og likande, kan alle vere avisprodusentar, redaktørar og forleggjarar. Ved til dømes tenester som Wordpress.com kan ein opprette ein konto, og lage ei avis der ein samarbeider med andre, og publiserer artiklar. Dette ber med seg ein stor pedagogisk verdi, og er eit stort potensiale for skulen. I skulen skal ein til dømes i norskfaget, under hovudområdet Samansette tekstar arbeide m.a. med avis:
  • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilder.
Sjølv om dette kompetansemålet er til den vidaregåande skulen, vert det også jobba med aviser i grunnskulen, sjølv om det kanskje ikkje eksplisitt kjem til uttrykk. Elevane skal arbeide med ulike tekstsjangrar, og her er avis sjølvsagt. Viktigare enn at det vert arbeida med papiraviser i skulen, er det at lærarar oppdagar potensialet til å la elevgrupper få lage eigne nettaviser. Dette er viktig steg for å halde følge med den digitale kvardagen vi finn oss i.

mandag 14. februar 2011

Journalistiske sjangrar: Døme og kjenneteikn

Nyheitsartikkel: Kjenneteikn og døme.


Nyheitsartikkelen er oppbygd som ei omvendt pyramide. Den startar med det viktigaste fyrst. I denne saka ser vi at overskrifta gir oss den viktigaste informasjonen på ein kortfatta og konsis måte. Deretter fylgjer ein ingress på ei linje. Denne ingressen spesifiserer staden på hendinga. Vidare i teksten finn vi ut at Dagbladet ikkje veit så mykje, og at saka er så fersk at det mest truleg vil kome oppfølgjing. Nyheitsartikkelen framstiller saka på ein sakleg og objektiv måte. Det vert kun referert til kva som har hendt i denne saka.

Feature: kjenneteikn og døme.

Feature tyder "preg" eller "særpreg". Denne sjangeren er mykje meir fri enn nyheitsartikkelen. Den kan vere både sakleg og/eller personleg. Den kan vere oppbygd etter omvendt-pyramidemodellen. Men også fiskemodellen, som mange bøker og filmar. Her kjem ikkje det viktigaste fyrst, men ofte til slutt, etter stigande kurve.

I denne feature-artikkelen får ein som lesar vekka interesse for valentinesdagen:

Viss ein ser vekk frå "Aftenposten: Din mat" heilt i toppen av sida, kan det verke som om artikkelen skal handle om valentinesdagen generelt. Så får vi når vi les og ser bilete sjå og forstå at det faktisk handlar om mat. Vi ser på denne måten at denne featureartikkelen er bygd opp etter fiskemodellen. Dette passar jo bra sidan fisk er ein matrett. I artikkelen vert det nytta appelative ord, som bryt med krav om objektivitet. Dette kan passe for ein featureartikkel.

Til dømes: "Marinerte spyd er en smakfull start på et godt måltid." (Foto: Jan Soppeland).


Her ser vi at orda "smakfull" og "godt" er med på å bringe subjektivitet inn i artikkelen. Medan Jan bringer sopp.Kjelder:

Barstein, G. (2011) Person knivstukket på Jar. Dagbladet [Internett]. Tilgjengeleg frå: http://www.dagbladet.no/2011/02/14/nyheter/knivstikking/innenriks/15435477/ [Lasta ned: 14.02.2011].

Lendengen, E.C. (2010) En smakfull flørt. Aftenposten [Internett]. Tilgjengeleg frå: http://dinmat.aftenposten.no/content/view/full/35910 [Lasta ned: 14.02.2011].


Radio Digital - "Ungdom og media"

Ein podcast om digital mobbing av Henning Dyb, Ove Husøy, Tore Klokk, Øyvind Midtun og Kim-Daniel Vattøy. Ei arbeidskravsoppgåve i studiet: Digital kompetanse for læring ved Høgskulen i Volda.

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)