tirsdag 29. september 2009

Digitale tekstar og plagiat - Ei utfordring i skulen?

I utviklinga som internett har gjennomgått dei siste 10-15 åra, har plagiat kome mykje meir på dagsorden for ein lærar. Når elevane arbeider med oppgåver, skriv digitale tekstar og har tilgong til internett, må ein som fagansvarleg stille spørsmål vedrørande eleven har brukt eventuelle kjelder på rett måte.

Dette er inga lett oppgåve. Som lærarvikar ved ein ungdomsskule opplevde eg sjølv at ein elev vart tatt for plagiat og fjusk ved ein skriftleg tentamen. Eleven hadde skrive ut ein tekst frå internett på førehand, og kopierte den. For lærarar som ikkje har tenkt så mykje på denne problematikken, kjem slike meldingar som eit spyd i eigen refleksjonspraksis. Men i dette tilfelle, takka vere årvakne lærarar, vart ugjerninga oppdaga.

I dag er det utvikla plagieringskontrollprogram som lærarar kan nytte seg av i vurderingar av elevarbeid. Eit døme på dette er Ephorus. Dette programmet baserer seg på å søke gjennom internett for å kontrollere om eit dokument er eit kopiert eller om det er avsnitt som er direkte kopiert. Programmet finst i gratisversjon og i betalingsversjon. Sistnemnte, er betre og meir omfattande.

Slike programma er sjølvsagt ikkje nok for å kunne gjere omfattande avgjersler, som til dømes å gi ein elev stryk med grunnlag i fjusk. Men det kan vere eit hjelpemiddel og verkty for læraren.

Læraren har ei avgjerande rolle i å verne om lova om opphavsrett for skapte åndsverk jf. Åndsverklova § 1. Dette må takast på alvor. Samstundes må det vere grenser for kor strengt læraren skal handheve lova. Kan elevane klare å suge alt frå eige bryst?

Læraren bør gi retningslinjer for korleis elevane skal nytte seg av kjelder på internett og informere om kor alvorleg plagiat er. På denne måten vert elevane merksame på problematikken. Dette må ein kunne seie er ein føresetnad for å drive plagieringskontrollar.

----------------------------------------------------------------------

Litteratur:

Ephorus, (URL: http://www.ephorus.no/start - Lesedato: 29.09.09)

Blogg om plagiat, (URL: http://infodesign.no/2007/03/legitimerer-teknisk-plagiatkontroll-en.htm? - Lesedato: 29.09.09)

Åndsverklova, (URL: http://www.lovdata.no/all/hl-19610512-002.html - Lesedato: 29.09.09)

2 kommentarer:

  1. En utfordring ja. Men, problemstillingen med løsning må ikke finnes der ute. Ephorus er bra og blir mye brukt av meg. En alvorlig prat i klassen i begynnelsen om konsekvenser av fusk og problemstillingen synes å være mindre aktuell.

    SvarSlett
  2. Sant. Det vil aldri vere ei felles normert løysing som er best i alle situasjonar. Det ville ha vore litt som Kant sitt kategoriske imperativ.

    Samtalar du ikkje med klassen din om fusk og plagiat i det heile?

    SvarSlett

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)