tirsdag 9. februar 2010

Mindmap - the concept of thinking!


Digitale tankekart vert stadig meir aktuelt ettersom vi i vår tid i stor grad nyttar datamaskina til å utføre prosessar; både i utdanning, arbeids- og daglegliv. Digitale tankekart er ifølgje Salomon (1988) eit verkty som lettar byrdene for lågt-nivåoppgåver, som til dømes å kvesse blyanten eller halde papiret tørt, og som hjelp oss arbeide på eit høgt nivå, for å få mest mogleg ut av den kognitive verksemda vår skriftleggjort. I alle fall tolkar eg det slik.

Eit viktig aspekt er som David Jonassen sjølv hevdar i sin artikkel; Computer as Mindtools for Engaging Critical Thinking and Representing Knowledge, at ein ikkje skal lære av, men med tankekart. På denne måten kan ein ifølgje han sjølv nytte tankekarta på ein hensiktsmessig måte.

I denne øvingsoppgåva skal eg bruke Mindomo sine tankekart i den arbeidsprosessen eg finn meg sjølv i. Eg arbeider med algebra som tema i matematikk, og eg reknar med stort læringsutbytte av å nytte eit digitalt tankekart i læringsprosessen.

For å sjå det ferdige resultatet kan du klikke her: Algebra

Det ser slik ut:
Kjelder

Mindomo-tankekartet mitt:
View: http://www.mindomo.com/view.htm?m=71b35a8cc8644017b355ae2c787f5355
Html: http://www.mindomo.com/text.htm?m=71b35a8cc8644017b355ae2c787f5355
RSS: http://www.mindomo.com/rss.htm?m=71b35a8cc8644017b355ae2c787f5355

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)