fredag 2. april 2010

Nettspel og informasjonskompetanse

Øvingsoppgåve 1:


Korleis kan nettspel styrkje elevane sin informasjonskompetanse?

I 2002 laga leksjonshaldar, Jan-Arve Overland mfl. eit nettspel som vart kalla "Den store reisen". Spelet er ikkje operativt lengre, så han har lagt ut episodane i tekst-form i bloggen sin. Eg vil prøve å hente ut informasjon av spelet sitt manus, og deretter svare på spørsmåla på denne sida.

Sånn opp i hovudet, tenkjer eg at det er lettare å hente ut og få prova sin informasjonskompetanse ved å prøve spelet. Multimodale tekstar, tekstar med lyd og bilete til, er godt eigna for å fange eleven. Men som vidarekomen høgskulestudent er det ei utfordring god å prøve seg på.

Eg får litt backpacker-kjensle og "onkel-reisande-mac"-stemning når eg no tek til på ei passande påskenøtt.

Det umiddelbare for meg, som medlem av sesamgenerasjonen, er å nytte Internett for å hjelpe meg å løyse desse oppgåvene. Eg har ikkje aning om dette er feil, eller ein aktiv og konstruktiv prosess i å hente ut informasjon, og å finne relevant og "berekraftig" informasjon (Det same gjorde eg på påskenøttene på NRK1 i dag når eg ville finne ut kva riksteateret til Leif Juster heiter).

And what are the odds?


(Ser du kva søkjemotor eg har nytta? - Ikkje sesam.com iallefall... Er eg eit barn av Google?)

Rett svar fekk eg i allefall. Same med det første spørsmålet av Overlands quiz:

1. "I hvilken by befinner Torvald seg?"

Dar Es Salaam
Oslo
Nairobi
Los Angeles

Framgongsmåte til svar:

hmm....

Eg merkar meg av nokre nøkkelord: "Ngong og Farmen". Desse skil seg ut frå resten av reisebrevet med større semantisk innhald. Eg merkar dei av og klikkar på Ctrl + C (snøggtast for: kopier), eg går deretter inn i Google og trykkar deretter Ctrl + V (snøggtast for: lim inn)

Eg synest det er litt uoversikteleg. Eg får aningar om Overland eigentleg ville eg skulle ha brukt Answers.com, men eg har tidspress, og ser kjapt "Farmen ved Ngong hills" (Eg har med ein geografisk stad å gjere. Dette visste eg eigentleg på førehand.. høhø ..men likevel, eg fekk det bekrefta, som den kjeldekritikar eg er).

Eg er no på jakt etter ein geografisk stad (det heile går framleis veldig raskt og eg noterer framleis sekund for sekund her). Eg klikkar på Bilete-fana i google, og finn dette på første sida:


Og vips: Eg har løyst spørsmål 1, utan noko bilete eller lydklipp. Dette gjekk raskt, og eg har fått den bekreftelsen eg treng for å ta dette som "god fisk". Dette har med røynsle og kunnskap å gjere. Ein elev i 5 årstrinn, som ikkje har den same røynsla og fartstida med Internett, og vil kanskje kome fram til same svaret via andre søkjestrategiar.

Eg legg ikkje ut fasiten på fleire av oppgåvene eg løyste grunna omsyn til mine medstudentar, som kanskje ikkje har fått gjort denne oppgåva enda. Det vil også vere respektlaust med omsyn til leksjonshaldaren å publisere ein open fasit på nettet.

For meg vart denne oppgåva (eller spelet), eigentleg meir som ein tekst-quiz. Eg har likevel ei fiktiv og imaginær oppleving korleis dette spelet ser ut, og korleis det kan verke på elevar.

Interaktive spel som "Den store Reisen" kan stimulere elevar sin informasjonskompetanse. Ved å få informasjon gjennom tekst, bilete og lyd i form av eit spel, er det ikkje berre tørre kunnskapsblokker, men leik som læring. Læringa skjer på elevane sine premissar, og ein lærar dette inn utan å sjå på klokka og gjespe. Elevane får røynsle med å hente informasjon ut av multimodale stimuli og vil på denne måten få opparbeida sin eigen kompetanse i å skilje god informasjon frå dårleg.

Framleis god påske!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)