onsdag 3. november 2010

Assessment in Bloom - Kjenneteikn for måloppnåing

Vurdering er eit tema som har blitt stadig sett på dagsordenen sidan Kunnskapsløftet. Elevar i dag skal vite kjenneteikn for måloppnåiing, og ha ei forståing for kva som vert forventa av dei for å nå over middels, middels eller under middels grad av måloppnåing. I dette arbeidet vert ofte taksonomien til den amerikanske pedagog-psykologen Benjamin Bloom nytta. Den ser slik ut (noko redigert):Vi ser at modellen er delt inn i seks ulike nivå. Dette er grad av kognitive nivå, dvs. kor avansert det faglige arbeidet er. Vurdering krev til dømes høgre abstraksjonsnivå og kognitive prosessar enn hukommelse. Hukommelse er enklast sett "gjenkalling av informasjon", og ofte høyrer ein fraser som "mekanisk pugging" o.l. Vurdering krever ei høgare metakognitiv forståing, der ein evnar å sjå fleire saker frå ulike synsvinklar (jf. drøfting, som vi ser er eit av kjenneteikna ved vurdering på figuren).

I denne oppgåva skal eg ta føre meg eit kompetansemål i Engelsk etter Vg1 studieførebuande utdanningsprogram og Vg2 yrkesfagleg utdanningsprogram, under hovudområdet, "Språklæring", der eleven skal kunne:På denne måten kan eleven sjå på ein oversikteleg måte kva som vert forventa og kva som er kriteria for å måloppnåing i dei tre kategoriane. Då får også eleven ei forståing kva som trengs å jobbast med vidare i læringsprosessen. Utan forståelege mål og konkretiseringar (oppdelingar) av desse, blir læringa og vurderinga utilsikta i større grad. Ein styrke vil også vere at elevane fårmedbestemmelse i vurderingsarbeidet, dvs. at elevane får vere med på å utforme vurderingskriteria.

Kjelder:
UFD (2006) Kunnskapsløftet: Fag og læreplanar for kunnskapsløftet. Oslo,Undervisnings- og Forskningsdepartementet [Internett]. Tilgjengeleg frå: [Lasta ned 29.10.2010].

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)