fredag 19. november 2010

Cloud computing - Entirely suiting?

Den teknologiske infrastrukturen har endra seg mykje på berre tiår. Når eg var yngre, var det mykje større grensesnitt på datamaskinene. I praksis då ved at det var ein mykje meir "omstendeleg" prosess for å få operasjonar gjort på PC-en. Tenk berre på denne bloggen her. På 90-talet ville vi kalla dette her for noko som ei "heimeside". Eg synest å hugse at programmet vi nytta på den tida var laga av Netscape. Eg trur det var Composer, utan at det skal ha noko betyding. Eg hugsa at eg gjerne ville starte ei eiga heimeside. Det var fleire som hadde dette der dei la ut bilete og skreiv om forskjellig. Men det som stoppa meg var dei tungvinte måtane å gjere ting på med "html"-skript og ulike kodar. Dette treng den gjengse databrukar ikkje å vere borti den dag i dag om ein til dømes vil skrive blogg og leggje ut bilete (men det finst funksjonar som gjer at ein kan handtere html-skript, og det er svært nyttig for den som vil sette seg inni det).

Dette vart ei lang innleiing. Likevel, handsaming med datamaskiner har blitt enklare - Det har også Internett.

I dag har vi uttrykket "Cloud computing" som indikerer at datamaskinene og anna teknologiske informasjonseiningar forheld seg alle saman til "skya". Ordet sky må forståast som eit symbol. Det er ikkje ei fysisk sky, men eit ord som skildrar at ALT av informasjon og teknologi no kan eksistere i den skya. Slik som denne bloggen her. Eg kan site på Høgskulen å skrive den, eg kan site heime eller på ei strand på Bahamas. - Kven veit?

Her er ein youtube-video som forklarar omgrepet ytterlegare:Logic HP (1998) har laga ein modell for korleis ein kan forstå korleis datamaskinene no er kopla saman:

Dette er ein veldig enkel modell. Ein vil i dag kunne putte alt av informasjonsteknologi og komponentar i denne skya. Men det modellen viser så godt er at datamaskinene (brukerane) er kopla til all denne informasjonen med berre ei kopling (internett-tilgong). Maskinene er også kopla til kvarandre ved hjelp av skya også. Motparten til denne løysinga er den gamle infrastrukturen med lokale nettverk og infrastruktur. Dette finst sjølvsagt den dag i dag. Når du manglar internett til dømes, som ein kan sjå ved at den blågrøne bobla forsvinn frå dei to datamaskinene:


Her ser vi at alt er bra Internettkoplinga (ikonet er litt forstørra opp, som medlem av sesamgenerasjonen er eg veldig glad i store og få pikslar).

Men kva skjer med heile datasky-genialiteten om nettopp denne bobla manglar? No Internett , no fun.. På grunn av at dataskykonseptet baserar seg på at ein lagrar bilete (ved Picnik, Microsoft skydrive, Facebook) eller lastar opp dokument (i Fronter, i bloggar, wikiar) på nettet vert det med ein gong problem når Internettsambindinga manglar. Vi kan illustrere dette med å modifisere modellen til Logic HP:

Ikkje ein "happy" modell dette (ikkje i forhold til opphavsrett heller... Men Larry Lessig har sagt at det er slik ungdom frå mi tid: ). "Am I Wry?", spør Jonas Bjerre (Mew-vokalist).

Men det modifiserte biletet illustrerer at ved mangel på Internettsambinding opphører all kommunikasjon, informasjonsprosessering etc. Og heile livet som no er avhengig av dette vert no sett på "vent", til ein har funne fyrste MacDonalds med "Wifi"-skilt. Men dette er vel ikkje ei aktuell løysing i skulen? Her ser vi døme på studentar som har mista Internett og må vente med leksene til neste dag:


Men no skal vi ikkje svartmale situasjonen. Dei fleste skulane i dag er utstyrt med god teknologisk utstyr og har infrastruktur. Ved å nytte dataskya kan ein på ein betre måte få tilgang til læringsressursar, software som er innebygd i nettlesarane ved t.d. java, youtube-klipp som kan illustrere læringsarbeidet på ein visuell måte, musikk og så mykje meir. Økonomisk kan skulane klare seg med mindre utstyr. No er det også kome gratis operativsystem, til dømes Google OS. Denne er gratis og vil i hovudsak knytte seg mot dataskya. Difor kan det også vere gratis. Dette er positivt jamfør "gratisprinsippet" som er i Opplæringslova (1998) § 2-15. Der elevane ikkje skal betale for noko, sånn generelt sett. Det er også positivt for skulane, som då har moglegheit til å vere digitale med mindre midlar og med større moglegheiter for at elevane kan gjere leksearbeid heime også, fordi Internettet er knytepunktet, og det spelar då ikkje noko rolle kor ein arbeider med det.

Yes.. It's legen.... wait for it.....

DARY!


Kjelder:

Logic HP (1998) From Computer Desktop Encyclopede. California USA, The Computer Language CO [Internett]. Tilgjengeleg frå: < http://www.logichp.com/2010/06/11/a-look-at-hps-cloud-management-services-with-mark-shoemaker/ > [Lasta ned: 19.11.2010].

Opplæringslova (2007) Oslo: Cappelen Akademiske forlag [Internett]. Tilgjengeleg frå: <> [Lasta ned: 20.11.2010]

Skriv frå Utdanningsdirektoratet: "Om gratisprinsippet i grunnskolen" [Internett]. Tilgjengeleg frå: < http://209.85.129.132/search?q=cache:sFVvy1YZHsYJ:fylkesmannen.no/udir_gratisprinsippet_zTwtrI68106et.pdf.file+gratisprinsippet+i+skolen&cd=10&hl=nn&ct=clnk&gl=no > [Lasta ned: 20.11.2010].

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)