mandag 24. januar 2011

Lydproduksjon: Eit steincast ifrå.


(Nerval 2007, Wikimedia Commons)

Lydproduksjon er spennande. Særskild når det er digitalt. Då eg var yngre hadde vi kasettar i staden for CDar. På desse kunne ein ta opp lyd på. Ein kunne til dømes kople til ein microfon og synge, medan knappen "Rec" stod på. Då ville lydopptaket kome på den staden på kasetten som ein hadde spolt han på. Om ein ikkje hadde spolt heilt tilbake kunne ein få seg ein "kjipp" midt i avspelinga. Å ta opp lyd på kasett var gøy, særleg for oss ungane. Det å høyre seg sjølv ut av høgtalarane var artig. Men om ein skal sjå utviklingsmessig på dette, var dette berre byrjinga på korleis ein kunne ta opp lyd.

Med digital lydproduksjon opnar det seg fleire moglegheiter. Som med kasettspelaren kan ein ta opp, men ein kan lage meir avanserte produksjonar med varierte effektar og distribuere innhaldet på nettet. I DKL104 skal vi lære meir om podcast. Podcast er ein form for streaming, altså ein måte å distribuere eller formidle lyd. Det som er spesielt med podcasten er at den oppdaterar seg sjølv, medan streaming krevjer at ein er finn nytt innhald manuelt. Dette gjer podcasting lettvint og tilgjengeleg. Vi kan sjå podcasting som lyden sin RSS.

På bloggen framover håpar eg på å få gi dykk litt innblikk i progresjonen i å arbeide med lyd. Vi skal nytte eit verkty eg har skrive om før, Audacity. I arbeidet med produksjonen er vi som grupper spreidd over det ganske land (litt hyperbol). Vi treng å snakke med kvarandre, skrive til kvarandre og høyre kvarandre. Difor er Skype eit glimrande verkty. Her kan vi også ved hjelp av Pamela Call Recorder (eit tilleggsprogram i Skype), ta opp samtalane våre eller delar av dei. Dette kan kome til god nytte. Som felles lagringsstad skal vi nytte Dropbox. Eit program som held alle filene ein har bruk for synkroniserte mellom dei ulike teknologieiningane ein har sjølv, og Internett øvrig.

I denne prosessen med lydproduksjon er det viktig å ikkje gløyme dei overordna refleksjonane som må ligge bak arbeidet. Nemleg danningsperspektivet. Danningsperspektivet er som eg har skrive om før, avhengig av mediekompetansen til den einskilde elev. Vi må ta omsyn til at elevane har ulike føresetnadar når dei kjem til skulen. Dette gjeld også med bruk av IKT. Ein må difor som lærar følgje m.a. gratisprinsippet, så ingen elevar vert ekskluderte frå viktig læringsaktivitet. Ein må også søkje å konkretisere og forenkle, særleg på lågare trinn, prosessane i arbeidet, så det er overkomeleg. Difor er prosjektarbeidsmetodikken ein klok framgongsmåte. Her avgrensar ein ei problemstilling frå eit stort tema. Arbeidet vil difor i større grad vere realistisk og overkomeleg.

Som døme på ein vellukka podcast for læringsarbeid, må de sjå ESLpod. Det er ein podcast med fleire hundre lydfiler, der eit doktorteam har laga ein online læringsressurs for menneske som har engelsk som framandsspråk, og derav: "- English as second language podcast". Her kan de høyre lydfiler der samtaletempoet er senka, og artikulasjonen auka. Setningane og orda blir forklart nøye. Det er på denne måten ein nyttig læringsressurs. Dette er noko av målet med DKL104. Det å nytte verkty som podcast i læringsarbeidet for å nå måla i dei respektive faga i skulen på ein måte som engasjerer born og unge, og som er å finne i den digitale kvardagen dei sjølv vankar i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)