mandag 17. januar 2011

Prosjektarbeid: Øving gjer meister.

Termen prosjektarbeid vert ofte noko misbrukt i daglegtalen. Ein gløymer at å prosjektarbeid er ein metodikk som didaktisk vert nytta med fleire kjennteikn enn berre at ei gruppe samarbeidar om ei gruppe. Til dømes: Per, Pål og Espen Thoresen Hværsaagod Takkskalduha får i oppgåve med læraren å saman lage eit A3-ark med tankekart over digitale gjenstandar dei er i kontakt med i løpet av ein kvardag. - Er dette prosjektarbeid? (og meir spesifikt: prosjektarbeidsmetodikk?).

I boka Prosjektarbeid - en veiledning for studenter vert prosjektarbeid definert som: "Et problemorientert, tidsavgrenset, resultatrettet, samarbeidsbasert,
engangsarbeid. (Andersen og Schwencke, 2001 s.11). Vi ser her at dømet ovanfor ikkje er eksplisitt på noko anna enn at dei tre eventyrheltane samarbeidar.

Vi har difor fått nokre kjenneteikn for prosjektarbeidsmetodikken:

1. Problemorientert
2. Tidsavgrensa
3. Resultatretta
4. Samarbeidsbasert
5. Eingongsarbeid.

Vel, 1/5 er vel ikkje så gale for Per, Pål og Espen Thoresen Hværs......, tenker du kanskje? Hm..

Nyttårsforsettet mitt, å nytte meir opphavsklarert eller sjølvlaga materiale i bloggen, prøvar eg å halde ved like. Eg har difor laga ei skisse av bambusrøret eg tok med heim som suvenir frå fantasireisa mi til Burkina Faso og hovudstaden Ouagadougou.

Med dette bambusrøret kan ein, på grunn av dets fenomenale anatomi, sile og filtrere ut det viktigaste. I Ouagadougou kan dette vere til dømes vatn, men innan prosjektarbeidsmetodikken kan dette vere prosessen frå eit stort og overordna tema til ei finmalt problemstilling som står tett med eit realistisk produktmål. For heile poenget er at problemløysinga skal vere praktisk gjennomførbar. Dette er ein viktig del av prosjektarbeidsmetodikken. Difor bør problemstillinga vere såpass avgrensa at det er gjennomførbart og realtistisk.

Om ein tek temaet "Digital kompetanse", som eg så mange gongar har vore innom på denne studiebloggen, er dette eit overordna og generelt tema. Eit prosjektarbeid om "Digital kompetanse" kan handle om så mykje. Om eg så vel "nettavis" som medieprodukt, har eg no funne ut dei to viktige komponentar i eit prosjektarbeid: Tema og produkt. Men eg treng også ei problemstilling, og denne må avgrensast og brytast opp heilt til dette prosjektet blir innanfor ei akseptabel tidramme, og dermed blir eit eingongsarbeid (jamfør kjenneteikna for prosjektarbeid).

Tema: Digital kompetanse.
Problemstilling: Korleis auke den digitale kompetansen.

No har eg funne ei problemstilling. Likevel er denne for generell til å lage berre eitt prosjektarbeid. Eg kan difor avgrense med å spørje "kven vi skal auke den digitale kompetansen til" ?

Ny problemstilling: Korleis auke den digitale kompetansen for lærarar i ungdomsskulen?

Men eg må få med meg medieproduktet i problemstillinga mi. Dette medieproduktet er heilt essensielt for at eg skal kunne ha eit produktmål, som kan målast.

Nyare problemstilling: Korleis kan ein auke den digitale kompetansen for lærarar i ungdomsskulen gjennom nettavis?

Men problemstillinga kan framleis verte meir konkret. Til dømes med kva verkemiddel ein vil oppnå auka digital kompetanse i nettavisa. Kva slags verkemiddel vil ein nytte for å nå dette målet?

Nyaste problemstilling: Korleis kan ein auke den digitale kompetansen for lærarar i ungdomsskulen gjennom nettavis med appellative verkemiddel?

I den siste, og endelege problemstillinga, har eg no lagt føringar for at nettavisa skal appellere til lærarar som målgruppe ved den visuelle utforminga og innhaldet øvrig. Vi har no eit produktmål, jf. Andersen og Schencke (2001: 29). Dette er eit forventa resultat. Og ein kan no ha ei forventing ettersom ein har skjært og koka ned det vide og breie temaet "Digital kompetanse".

(Porse 2007, Wikimedia commons)

Som vi har sett er vegen frå starten til slutten av eit prosjektarbeid ikkje av det kortaste slaget. Dette er noko av prosessen frå ein uslipt til ein slipt diamant, som eit "figure of speech" (talemåte/bilete).

Til slutt nokre utdjupande stikkord for eit vellukka prosjektarbeid:

* Presisere
* Konkretisere
* Planfeste
* Gjennomføre
* Måle
* Ferdigstille
* Dokumentere

Kjelder:

Andersen, E.S. og Schencke, E. (2001) Prosjektarbeid - en veiledning for studenter.
Bekkestua, NKI Forlaget.

Porse, S. (2007) Middle Age Road. Wikimedia commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Middle_Age-road.JPG [17.01.2010].

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)