onsdag 9. februar 2011

"Design er et internasjonalt begrep som både betegner skaperprosessen av en gjenstand eller et produkt med tanke på formgiving og funksjon."... vart du fanga?
Det visuelle har enormt mykje å seie på nettet. Ein canadisk studie, leia av forskar Gitte Lindegaard, viser at det tek 50 millisekund for å avgjere om ein likar ei nettside o_O

Dette gjeld ikkje berre fargar og utforming, men også med val av hypertekst. Om du klikka deg inn på "canadisk studie", vart du faktisk leia vekk frå mi nettside. Dette er ikkje alltid like klokt når ein skal tenke design. Ein vil at brukaren skal halde seg på sida, og då kan avleiings-hypetekst forstyrre lesinga m.a. (som står i fokus i blogging).

Døme på design av nettsider
Det er mange måtar å komponere nettsider på. Horvei Elektro A/S si side er berre ei side. Denne sida er full av telefonnummer, adresser og mailadresser. Her kunne ein hatt fleire tenester, slik det var lettare for den besøkjande å sjå kva Horvei faktisk tibyr. Er det elektriske vindauge dei sel? Banalt spørsmål, kanskje, men om ein skal tenke målgruppe, er ikkje det alle som veit kva "elektro" inneberer. Men for den mobilglade oppsøkjar, kan denne sida vere det ein leitar etter.

CirkA Kortfilmfestival si heimeside er interaktiv. Skrifta er i rørsle i fleire retningar. Dette skal fange merksemd, men verkar distraherande. For dei som les sakte, vert tempoet for raskt i artikkelen som rullar nedover hovudsida. Det heldige er at om ein klikkar på pilene, så stoppar rullinga, og ein kan sjølv velje når sida skal gå nedover.

Målgruppe og føremål for blogg og Youtube
Om eg skal anta målgruppa for bloggen min, må dette verte lærarar som arbeider i skulen, og ønskjer å integrere IKT i læringsarbeidet. Dette er likevel den intensjonelle målgruppa. Og eg trur ikkje det er slik i praksis. Men når ein ser på utforminga er den klassisk "blogg". Fargebruken er litt brun og heimekosleg. Bakgrunnsmønsteret er som ein divan på 70-talet, og fonten på skrifta er tradisjonell. Eg nyttar ein god del bilete, så kanskje dette kan fange yngre menneske, eller finne bileta på Google-biletesøk, og nøye seg med det. Kven veit. Føremålet er iallefall det fyrstnemnde.

Når det gjeld YouTube, er målgruppa alle. Dette er utfordrande, fordi det som ligg på hovudsida, vil vere avgrensande i forhold til målgruppe. Likevel er det slik at når ein har klikka seg gjennom eindel filmar og gjort fleire søk, vil det kome opp ein "anbefalt til deg"-kategori som hentar filmar frå dei "tag"-ane du har vore innom. Dette er eit strategisk val for å fange brukaren inn i den filmklipp-labyrinten, der du heile tida trykker vidare på "forslag". Her er hensikta at brukerane skal kunne søkje opp alt dei treng. At alle på nettet kan laste opp og produsere, muleggjer dette.

Universal usability
Ben Schneiderman, ein pioner på menneske-datamaskin-interaksjon, har definert universal usability-omgrepet på denne måten:

"enabling all citizens to succeed using communications and information technology in their tasks"

Som du skulle sagt det sjølv? Legg merke til at ein opplever suksess i å bruke teknologien, og ikkje suksess i sjølve teknologien. Fokuset er brukbarheita (usability). At denne brukbarheita er universell betyr at den skal vere brukbar for alle og einkvar. Dette stiller krav til universell utforming.

Veit du?

Eg skreiv faktisk "tilgjengeleg for alle og ein kvar", før eg endra til brukbar for alle og einkvar. Det er nemleg her forskjelen ligg.

Accessability (frå eng: tilgjengelegheit) handlar om at noko er tilgjengeleg. Ei nettside er til dømes tilgjengeleg om du har Internett-tilkopling, mus og tastatur.

MEN

Usability (frå eng: brukbarheit) handlar om at du på ein føremålstenleg måte klarer å bruke denne nettsida same om du har dysleksi, anoreksi eller kugalskap.

Eg trur universelt design byggjer på dette. Det trur Wikipedia også. Nettstaden eller -sida skal ha ein attraktiv utsjånad, og samstundes vere behageleg og lett å bruke (Universell uforming - krisesøk).One Love.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)