mandag 14. februar 2011

Journalistiske sjangrar: Døme og kjenneteikn

Nyheitsartikkel: Kjenneteikn og døme.


Nyheitsartikkelen er oppbygd som ei omvendt pyramide. Den startar med det viktigaste fyrst. I denne saka ser vi at overskrifta gir oss den viktigaste informasjonen på ein kortfatta og konsis måte. Deretter fylgjer ein ingress på ei linje. Denne ingressen spesifiserer staden på hendinga. Vidare i teksten finn vi ut at Dagbladet ikkje veit så mykje, og at saka er så fersk at det mest truleg vil kome oppfølgjing. Nyheitsartikkelen framstiller saka på ein sakleg og objektiv måte. Det vert kun referert til kva som har hendt i denne saka.

Feature: kjenneteikn og døme.

Feature tyder "preg" eller "særpreg". Denne sjangeren er mykje meir fri enn nyheitsartikkelen. Den kan vere både sakleg og/eller personleg. Den kan vere oppbygd etter omvendt-pyramidemodellen. Men også fiskemodellen, som mange bøker og filmar. Her kjem ikkje det viktigaste fyrst, men ofte til slutt, etter stigande kurve.

I denne feature-artikkelen får ein som lesar vekka interesse for valentinesdagen:

Viss ein ser vekk frå "Aftenposten: Din mat" heilt i toppen av sida, kan det verke som om artikkelen skal handle om valentinesdagen generelt. Så får vi når vi les og ser bilete sjå og forstå at det faktisk handlar om mat. Vi ser på denne måten at denne featureartikkelen er bygd opp etter fiskemodellen. Dette passar jo bra sidan fisk er ein matrett. I artikkelen vert det nytta appelative ord, som bryt med krav om objektivitet. Dette kan passe for ein featureartikkel.

Til dømes: "Marinerte spyd er en smakfull start på et godt måltid." (Foto: Jan Soppeland).


Her ser vi at orda "smakfull" og "godt" er med på å bringe subjektivitet inn i artikkelen. Medan Jan bringer sopp.Kjelder:

Barstein, G. (2011) Person knivstukket på Jar. Dagbladet [Internett]. Tilgjengeleg frå: http://www.dagbladet.no/2011/02/14/nyheter/knivstikking/innenriks/15435477/ [Lasta ned: 14.02.2011].

Lendengen, E.C. (2010) En smakfull flørt. Aftenposten [Internett]. Tilgjengeleg frå: http://dinmat.aftenposten.no/content/view/full/35910 [Lasta ned: 14.02.2011].


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)